Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua utilitzada en la pàgina inicial del navegador a la regió de Castelló és el castellà, però decreix a favor dels usos més variables i multilingües en totes les seues expressions, tot i que el valencià no sembla beneficiar-se’n.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica