Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua més utilitzada en el correu electrònic a la zona valencianoparlant és el castellà, però hi ha un gran nombre de tendències d’ús multilingüe que combina amb el valencià, que tampoc té una posició menor.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica