Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua utilitzada en el correu electrònic a la regió d’Alacant és el castellà de manera totalment majoritària, però s’aprecia un creixement de les tendències multillingües amb el valencià.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica