Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua utilitzada en el correu electrònic a les comarques centrals és el castellà de manera majoritària, tot i que hi ha un creixement d’ús multilingüe que conté el valencià.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica