Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua emprada en el correu electrònic a València i la seua àrea metropolitana és el castellà de manera majoritària, tot i que el valencià n’és una llengua en alça, a la par que les tendències multilingües que també el potencien.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica