Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua emprada en el correu electrònic a la regió de València és majoritàriament el valencià, tot i que minva a través d’un augment de les tendències multilingües. El castellà hi conserva una molt bona posició d’ús.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica