Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua emprada en el correu electrònic a la regió de Castelló és majoritàriament el castellà. S’aprecia un retrocés del valencià i no hi ha una evolució clara d’una tendència d’ús multilingüe.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica