Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua emprada en les xaexes socials en la zona valencianoparlant és de forma majoritària el castellà, però s’aprecia un creixement exponencial de l’ús del valencià.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica