Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua emprada en les xarxes socials a la regió d’Alacant és molt majoritàriament el castellà, tot i que s’aprecia un augment clar de tendències bilingües amb el valencià.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica