Resultat de l'estudi

Comentari:

A les comarques centrals, la llengua d’ús en les xarxes socials és majoritàriament el castellà, tot i que s’aprecia en els últims anys un creixement exponencial de l’ús del valencià, ambuna xifra important de persones que sols n’utilitzen el valencià.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica