Resultat de l'estudi

Comentari:

A València i la seua àrea metropolitana, el castellà és la llengua més emprada en les xarxes socials, però s’aprecia un creixement notable de l’ús de valencià en este àmbit.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica