Resultat de l'estudi

Comentari:

A la regió de València, la llengua més utilitzada en les xarxes socials és el valencià, que manté unes xifres altes en tots els usos. Hi ha unes tendències bilingües fortes.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica