Resultat de l'estudi

Comentari:

A la regió de Castelló, el valencià és la llegua més emprada en les xarxes socials. Hi ha hagut, en este sentit, un creixement exponencial molt notable. El castellà manté una posició també de molta força.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica