Resultat de l'estudi

Comentari:

El valencià s’utilitza, en termes generals, de manera normal o bastant a la zona valencianoparlant, tot i que el valor superior és el de poc. Sembla que els valors a favor de l’ús del valencià hi van en descens.

Font:

DGPLM 2005, 2010 i 2015.

Taula de dades

Gràfica