Resultat de l'estudi

Comentari:

El valencià s’utilitza poc a la zona castellanoparlant, però el valor de gens d’ús està en segona posició. L’ús hi és per tant minoritari, i les tendències no semblen variar.

Font:

DGPLM 2005, 2010 i 2015.

Taula de dades

Gràfica