Resultat de l'estudi

Comentari:

El valencià sembla usar-se igual que fa uns quants anys a la zona valencianoparlant (tot i que les respostes sols arriben fins al 2015).

Font:

DGPLM 2005, 2010 i 2015.

Taula de dades

Gràfica