Resultat de l'estudi

Comentari:

El valencià sembla emprar-se igual ara que fa uns quants anys a la zona castellanoparlant (tot i que les respostes sols arriben fins al 2015).

Font:

DGPLM 2005, 2010 i 2015.

Taula de dades

Gràfica