Resultat de l'estudi

Comentari:

A la zona valencianoparlant, són majoritàries les persones que creuen que el valencià hauria d’usar-se més, seguides de prop per les que creuen que igual. Els que pensen que hauria d’usar-se menys són molt minoritaris (xifres de 2015).

Font:

DGPLM 2005, 2010 i 2015.

Taula de dades

Gràfica