Resultat de l'estudi

Comentari:

A la zona castellanoparlant, són majoritàries les persones que creuen que el valencià hauria d’usar-se igual, seguides de més lluny pels que creuen, d’igual manera, que hauria d’emprar-se menys o més. Hi descendeix amb els anys el nombre de persones que creuen que hauria d’usar-se menys (xifres de 2015).

Font:

DGPLM 2005, 2010 i 2015.

Taula de dades

Gràfica