Resultat de l'estudi

Comentari:

A la zona valencianoparlant, són majoritàries les persones que creuen que el valencià s’usarà igual en el futur, seguides de prop pels que creuen que més. Sembla existir una tendència de descens en la creença de més ús acompanyada per una altra de creixement de la creença en què hi haurà menys ús.

Font:

DGPLM 2005, 2010 i 2015.

Taula de dades

Gràfica