Resultat de l'estudi

Comentari:

A la regió d’Alacant, és predominant la idea que el valencià hauria d’usar-se igual, però seguida de molt a prop pels que pensen que hauria d’usar-se més. Són minoritaris els que afirmen que en caldria un ús menor.

Font:

DGPLM 2005, 2010 i 2015.

Taula de dades

Gràfica