Resultat de l'estudi

Comentari:

A les comarques centrals, són hegemòniques les postures que afirmen que el valencià hauria d’usar-se igual o més (amb iguals valors). Són molt minoritaris els que diuen que menys.

Font:

DGPLM 2005, 2010 i 2015.

Taula de dades

Gràfica