Resultat de l'estudi

Comentari:

A València i la seua àrea metropolitana, són majoritaris els postulats a favor d’un major ús del valencià, seguits, un poc enrere, pels que creuen que hauria d’usar-se igual. Els defensors d’un menor ús del valencià són molt minoritaris.

Font:

DGPLGM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica