Resultat de l'estudi

Comentari:

A la regió de Castelló, són majoritaris els postulats a favor d’un ús igual a l’actual del valencià. Per darrere queden els que creuen que caldria fer-ne major ús, i en minoria els que creuen que menor. La tendència predominant a favor d’un major ús del valencià ha minvat amb els anys fins a ser relegada.

Font:

DGPLM 2005, 2010 i 2015.

Taula de dades

Gràfica