Cooperació o competició entre l’esquerra perifèrica i estatal?

II Workshop de Democràcia i Participació

16 de juny (Saló de Graus, Facultat de Dret, Campus de Tarongers UV)
17 de juny (Saló d’actes, l’Octubre Centre de Cultura Contemporània)

Un dels dilemes més freqüents per als partits nacionalistes abans i després de les eleccions té a veure amb l’establiment o no de mecanismes de cooperació amb altres partits. En molts casos, especialment quan només hi ha un partit nacionalista, el dilema es presenta en termes de cooperació o competició amb partits estatals ideològicament pròxims en termes de l’eix esquerra-dreta. En quines circumstàncies és millor optar per la competició electoral? En quins és millor cooperar?

La segona edició del Workshop de Democràcia i Participació, organitzat per la Fundació Nexe, amb la col·laboració de l’ACV Tirant Lo Blanc, pretén donar resposta a aquestes preguntes en un Workshop que s’estructura en dues jornades. La primera d’elles, que tindrà lloc el 16 de juny, comptarà amb una ponència inaugural i un espai reservat per microxarrades, mentre que la segona, el 17 de juny, es planteja com un espai de reflexió conjunta i debat d’idees entre representants polítics dels principals partits de l’esquerra arreu de l’Estat espanyol.

La Fundació Nexe vol fomentar la participació activa de les persones participants en les jornades. Per això, encoratgem a totes aquelles persones interessades en la temàtica a presentar propostes per a les microxarrades, així com a persones de l’àmbit acadèmic, a presentar comunicacions escrites.