Crida a comunicacions

Fem una crida a comunicacions fins al 14 d’octubre, per a què qualsevol persona que vulga puga participar en aquest workshop mitjançant una micro-xarrada.

El document s’ha d’enviar a gerencia@tirant.org amb assumpte workshop de democràcia i participació) i ha d’especificar:

  • Nom i cognoms
  • Adreça
  • E-mail
  • El motiu de la participació en el workshop

Les micro-xarrades han de ser d’una durada màxima de 10 minuts, és a dir, un màxim de 3 pàgines, on s’exposen experiències i/o idees/reflexions sobre la participació ciutadana amb participació de les institucions o extrapolables a les institucions.

PROCEDIMENT de PARTICIPACIÓ a través de les COMUNICACIONS

Fins al dia 14 d’octubre de 2016 podrà presentar-se un breu resum de les comunicacions, unes 500 paraules, especificant què es vol fer, com i per què, per a poder determinar aixina l’adequació de les mateixes al marc del workshop.

El comité científic i organitzador farà la notificació als participants finals amb data màxima del 20 d’octubre de 2016.