Avisos legals

Aquest avís legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL http://fundacionexe.org (d’ara en avant el lloc web), que la Fundació Nexe posa a la disposició dels usuaris d’Internet. L’ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest avís legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest avís legal en cada una de les ocasions en què es propose utilitzar la web, ja que el text podria ser modificat a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1. Titularitat del lloc web

Raó Social de l’Empresa: Fundació Nexe de la Comunitat Valenciana
Nom del titular: Gonçal Grau Muedra
Domicili social: c/Campoamor, 91
Població: València
Província: València
CP 46022
CIF: G98304744
Telèfon de contacte: 647789362
Correu electrònic: nexe@fundacionexe.org
Dades registrals: número 546V del registre de fundacions

2. Objecte

El lloc web facilita als seus usuaris l’accés a informació i serveis prestats per Fundació Nexe a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3. Accés i ús de la web

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés al lloc web té caràcter gratuït per als usuaris.
3.2. Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i la utilització del lloc web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

4. Continguts del lloc web

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el valencià. Fundació Nexe no es responsabilitza de la no comprensió de l’idioma del lloc web per l’usuari, ni de les seues conseqüències.
Fundació Nexe pot modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir-los i canviar-los dins de la web, com la manera en què s’hi accedeix, sense cap justificació i lliurement, i no es responsabilitza de les conseqüències que aquests canvis puguen ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts del lloc web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Fundació Nexe, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o la informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços que incorporen tercers en les seues pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, i no poden manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Fundació Nexe

5. Limitació de responsabilitat

Tant l’accés al lloc web com l’ús no consentit que puga fer-se de la informació que conté és de la responsabilitat exclusiva de qui el duu a terme. La Fundació Nexe no respon de cap conseqüència, mal o perjudici que puga derivar-se d’aquest accés o ús. La Fundació Nexe no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguen produir ni dels danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que siga utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,
– un mal funcionament del navegador,
– l’ús de versions no actualitzades del navegador.
La Fundació Nexe no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels enllaços que s’incorporen a la web per a l’obertura d’unes altres. La Fundació Nexe no garanteix la utilitat d’aquests enllaços ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals puga accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquests llocs web.
La Fundació Nexe no és responsable dels virus o altres programes informàtics que deterioren o puguen deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu lloc web o a altres llocs web als quals s’haja accedit mitjançant enllaços d’aquest lloc web.

6. Ús de la tecnologia de “cookies”

El lloc web empra cookies. Podeu consultar la nostra política de cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i la intimitat dels usuaris.

7. Propietat intel·lectual i industrial

Són propietat de la Fundació Nexe tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web, així com dels seus continguts. Qualsevol ús del lloc web o els seus continguts ha de tindre un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a la seua consulta. Està prohibit qualsevol altre ús que supose la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o de part dels continguts del lloc web, i per això cap usuari no pot dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de la Fundació Nexe

8. Política de privacitat i protecció de dades

La Fundació Nexe garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals, de qualsevol classe que ens proporcionen les nostres empreses clients d’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Fundació Nexe o al seu personal, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de la Fundació Nexe, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.
Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de mesures de seguretat (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre), en aquest sentit la Fundació Nexe ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. En cas en què considere oportú que se cedisquen les seues dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i direcció del cessionari, perquè hi done el seu consentiment inequívoc.
En compliment del que s’estableix en la RGPD, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a fer-ho ha de contactar amb nosaltres en l’adreça nexe@fundacionexe.org

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest avís legal s’ha d’interpretar i es regeix de conformitat amb la legislació espanyola. La Fundació Nexe i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altra legislació que els puga correspondre, se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que puga derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tinga el seu domicili fora d’Espanya, la Fundació Nexe i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altra legislació, als jutjats i tribunals del domicili de la Fundació Nexe.

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu