LES ASSOCIACIONS SÓN EL MOTOR NECESSARI PER AL CANVI SOCIAL

2/7/2020

Associacionisme

Tercer sector

València

Govern obert

Fundació Horta Sud

Transparència

Política valenciana

Fundació Nexe

Participació ciutadana

Per Julio Huerta

Presentació del primer Estudi d’avaluació de l’impacte de les associacions de la ciutat de València.

 

La crisi que estem vivint ens ha obligat a repensar-nos com a societat, a reflexionar sobre la importància de la sanitat, l’educació, els serveis socials, el col·lectiu i el bé comú. Aquesta crisi també ens ha recordat que no hi ha escapatòria individual per a cap dels problemes que ens afecten. La història ens ha demostrat en moltes ocasions que l’ésser humà ha evolucionat, sobretot, gràcies a la solidaritat i el suport mutu, no per la competència entre nosaltres.

 

Només des de la solidaritat col·lectiva podrem reconstruir socialment els nostres barris, pobles i ciutats. Per a això necessitarem la participació de tot el capital humà i la intel·ligència de la qual disposem. Tal com es demostra al primer estudi d’Avaluació de l’impacte de les associacions a la ciutat de València, un projecte de la Regidoria de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València, amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud, el teixit associatiu té un paper fonamental perquè més del 40% de la població pertany a una associació.

 

A l’estudi, en el que han participat 186 entitats de la ciutat, es posa de manifest que el moviment associatiu genera llocs de treball, dinamitza l’activitat sociocultural i multiplica per dos cada euro que rep per part de l’Administració pública. El gran dinamisme associatiu de la ciutat de València es reflecteix en un ampli ventall de tipus d’associacions: educatives, veïnals, de cooperació i sensibilització, culturals, d’infància, adolescència i joventut, de dona, de persones majors, festives, mediambientals, d’assistència social, i esportives, principalment.

 

La informació recollida en l’estudi mostra una fotografia de la situació en la qual es troben les associacions de la ciutat de València. La gestió de les dades s’ha realitzat a través de la Plataforma d’Avaluació de l’Impacte, una eina impulsada per la Fundació Horta Sud per tal de conéixer l’impacte de les associacions. A més de la ciutat de València, aquest tipus d’estudi també s’ha realitzat a la comarca de l’Horta Sud, a Quart de Poblet i també al municipi de la Safor, Bellreguard, així com a la ciutat de Castelló de la Plana.

 

Persones associades, voluntariat i gènere

Les 186 associacions que han contestat al qüestionari realitzen 8.693 activitats puntuals a l’any en les que participen una mitjana de 163 persones per activitat, així com 3.531 activitats periòdiques a l’any en les que participen una mitjana de 73 persones per activitat.

 

L’estudi també destaca que de les 186 associacions enquestades, a València hi ha 149.970 persones associades, de les quals un 9% assumeix tasques de voluntariat. Un 52% de les persones voluntàries dedica entre una i dues hores a la setmana, un 30% li dedica entre 2 i 5 hores setmanals i un 18% li dedica més de 5 hores a la setmana.

 

Les 13.489 persones voluntàries d’aquestes 186 associacions estan dedicant aproximadament més de 31.500 hores a la setmana de forma desinteressada a la millora de la vida de les persones i de la ciutat. La franja de població que més participa en tasques de voluntariat està localitzada entre els menors de 30 anys amb un 42% del total. Li segueixen les persones de 30 i 45 anys i els que tenen entre 46 i 65 anys, amb percentatges molt semblants (25% i 26% respectivament) mentre que el 7% són persones majors de 65 anys.

 

Pel que fa a la representativitat de gènere, el 55% de les persones associades són dones i el 45% són homes, per tant la participació en les associacions és pràcticament paritària. Respecte a la representació per gènere a les Juntes Directives, els percentatges són molt pareguts, el 52% són dones i el 48% són homes. En canvi, són les dones les que fan un pas endavant a l’hora d’assumir responsabilitats: la distribució del voluntariat és del 61% de dones enfront del 39% d’homes que assumeixen tasques de voluntariat.

 

Impacte econòmic

Els ingressos totals de les associacions enquestades són de 35.057.399 €. De les vies de finançament amb les que compten les associacions destaquen, en primer lloc, els ingressos que reben per subvencions que representa un 69% del total. Un 31% dels recursos econòmics són recursos propis, entre els quals es troben la prestació de serveis, donatius, quotes de soci o de la mobilització de recursos a empreses.

 

Per tant, podríem dir que de cada 3 € destinats a les activitats del teixit associatiu que donen vida a la ciutat, 2 € els posa l’Administració pública i 1 € l’aporten les associacions. Aquesta proporció varia si llevem les quatre associacions amb més pressupost, ja que la relació passa a ser que el teixit associatiu multiplica per 2 cada 1 euro que rep per part de l’Administració pública.

 

L’estudi també confirma que les associacions enquestades generen 1.123 llocs de treball, dels quals 614 són contractes a jornada completa i la resta, un total de 509, són contractes a temps parcial. Dins dels contractes de treball a temps complet, el 51% són dones i el 49% són homes, mentre que dins dels contractes de treball a temps parcial, el 73% són dones i el 27% són homes. Si férem una extrapolació, podríem estar parlant que el moviment associatiu de la ciutat de València genera més de 5.000 llocs de treball.

 

Objectius de l’estudi

Aquest estudi serveix per a visibilitzar, valorar i reconéixer l’aportació social i econòmica que el teixit associatiu de València fa a la societat, quant a persones associades, voluntàries, hores de dedicació i recursos econòmics. A més, el fet de disposar d’informació objectiva i actualitzada també serveix per a demostrar que la confiança en el tercer sector no és cega, sinó que les organitzacions són transparents i que aporten i enriqueixen a la societat.

 

Amb aquest estudi també es pretén avançar cap a un model de governança basat en el concepte de govern obert, el que suposa l’obertura de la informació pública, l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva, la cocreació de polítiques públiques i la rendició de comptes. L’estudi també suposa un reconeixement de la contribució del món associatiu a l’exercici actiu de la ciutadania, la consolidació d’una democràcia avançada i la representació dels interessos de la ciutadania davant dels poders públics, visibilitzant la seua aportació.

 

La crisi no ha aconseguit frenar al teixit associatiu. Des de casa, i malgrat les dificultats, les associacions han continuat dinamitzant els nostres municipis i donant resposta a les necessitats del moment. El teixit associatiu ha sigut clau per a reconstruir l’ànim, la il·lusió, la solidaritat, l’esperança i el sentiment de pertinença a una comunitat.

 

Les associacions continuaran sent imprescindibles per a millorar la societat i construir un futur millor per a les pròximes generacions. No ens oblidem d’elles quan tot haja passat. Les associacions han fet un pas endavant quan més les necessitàvem. La col·laboració de les associacions sempre és imprescindible, ara més que mai.

 

 

> Estudi d’avaluació de l’impacte de les associacions de la ciutat de València (PDF)

> Estudio de evaluación del impacto de las asociaciones de la ciudad de València (PDF)

> Vídeo de presentació de l’estudi

 

Julio Huerta és Director de la Fundació Horta Sud

 

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu