Política de privacitat

En compliment del que s’estableix en la RGPD, us informem que les vostres dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent-hi l’enviament de comunicacions en el marc d’aquesta relació.

Així mateix, les vostres dades seran cedides en tots aquells casos en què siga necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritze una norma amb rang de llei. En compliment de la RGPD, podeu exercir els vostres drets ARC davant la Fundació Nexe, amb domicili en c/Campoamor, 91, 46022 – València, adjuntant fotocòpia del vostre DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecta al deure de secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el cas que no sigueu el destinatari, us sol·licitem que ens ho indiqueu i no en comuniqueu el contingut a tercers, i procediu a destruir-lo.

El prestador de serveis de la societat de la informació haurà de tindre en compte que, a més de la informació que facilite als destinataris del servei a través de la seua “Política de privacitat”, haurà de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives de compliment obligat, com ara, sense caràcter limitador o excloent, condicions generals de la contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’utilització de la pàgina web i responsabilitats sobre aquest tema, o el que la mateixa Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic puga establir en qualssevol altres preceptes al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació a aquest, fóra necessària.

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu