Demos

‘El darrer cicle immobiliari al País Valencià. O el progrés de la misèria.’ de Josep Lluís Miralles i Garcia, #Demos 5


A Espanya, i particularment al País Valencià, hi ha una extensa experiència en planejament i gestió urbanístics. El sector de la construcció, d’edificació i d’obra civil, ha sigut un dels pilars del creixement econòmic en diferents períodes, especialment al País Valencià. Ara bé, quan la construcció es converteix en una finalitat per si mateixa com a excusa per a especular amb el sòl, el desenvolupament no és sostenible i porta com a conseqüència la misèria econòmica, social i ambiental que vivim. Aquest llibre fa una radiografia d’aquest procés i les seues conseqüències; i acaba amb unes conclusions per a ajudar els valencians a concretar un projecte col·lectiu de futur basat en el treball productiu i no en l’especulació.

Josep Lluís Miralles i Garcia és doctor enginyer de camins, canals i ports, i exerceix de professor titular d’Urbanística i Ordenació del Territori a la Universitat Politècnica de València. Actualment és director del Departament d’Urbanisme de la UPV.

A la premsa:
Levante, 11/1/2014. “El veneno oculto del ladrillo”.

Títol: El darrer cicle immobiliari al País Valencià. O el progrés de la misèria.

Fundació Nexe, gener 2014 108 pàg.

Demos, 5

978–84–940877–2–1

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu