Àgora

‘L’endeutament dels ajuntaments valencians i les retallades a l’autonomia local (2010-2013)’ de Rafael Beneyto, #Àgora 2


Els ajuntaments han estat l’administració pública més maltractada pel desenvolupament de l’organització politicoadministrativa de l’Estat espanyol. No s’han respectat els principis d’autonomia local, subsidiarietat i suficiència financera, i amb l’excusa de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera se’ls ha limitat moltíssim la capacitat de gestionar els assumptes públics i s’ha posat en perill el sistema de prestació dels serveis municipals.

El govern d’Espanya ha apostat per una reducció de l’estat del benestar mitjançant la recentralització politicoadministrativa i una limitació de l’autonomia local. Però els ajuntaments valencians han demostrat que no són cap problema per a complir el pacte d’estabilitat i creixement amb la Unió Europea.

A la premsa:
«La deuda de la Generalitat sube cuatro veces más que la de los ayuntamientos después de los recortes» (Levante, 2-3-2015, pdf).

Títol: L’endeutament dels ajuntaments valencians i les retallades a l’autonomia local (2010-2013)

Fundació Nexe, mar 2015 40 pàg.

Àgora, 2

978-84-943249-2-5

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu