Presentació

El motiu d’aquest #FemLab de NEXE és reflexionar al voltant de com hauria de ser el feminisme valencianista o com hauria de ser valencianisme per a dir-se feminista. És per això que en el passat workshop reflexionàrem sobre les sobiranies i com ens afecten en els diferents espais -íntim, privat i públic-.

Després de dos anys de reflexió i una pandèmia, hem arribat a la conclusió que en aquesta ocasió hem d’incorporar a la reflexió la interseccionalitat i com es podria aplicar al feminisme valencianista. 

L’any 1989 la professora i activista afrofeminista Kimberlé Crenshaw va exposar el concepte  interseccionalitat qui, influenciada pel llegat dels feminismes negres, popularitza el terme que donarà lloc a la denominada perspectiva interseccional. 

Les dones som capes d’opressió i el que fa aquesta perspectiva teòrica, metodològica i política és posar l’atenció en les desigualtats i discriminacions que generen les interseccions de les diferents posicions socials. El gènere, la classe social, la procedència, la base ètnica i cultural, l’edat, la (dis)capacitat o la llengua reprodueix desigualtats que interseccionen als nostres cossos. És a dir, són raons de desigualtat i discriminació que no poden entendre’s de manera aïllada. 

Per a nosaltres la perspectiva interseccional és una via per a poder realitzar polítiques feministes entrellaçades amb altres lluites perquè entenem el feminisme com a una teoria que dona i ha de donar resposta a totes les discriminacions actuals i futures. És a dir, la interseccionalitat ens permet abordar de manera més completa la complexitat de la desigualtat, i més encara davant l’impacte profund de la crisi que estem vivint actualment. 

En aquest II workshop ens hem proposat: 

  • Aprofundir en la perspectiva teòrica, metodològica i política de la interseccionalitat.
  • Conéixer experiències d’implementació de la perspectiva interseccionalitat en el camp de les desigualtats i discriminacions socials.
  • Impulsar un debat obert per a la proposta concreta en el cas valencià i com haurien de ser les polítiques municipals interseccionals.
  • Formar a persones interessades i implicades en polítiques públiques i l’activisme social des de la interseccionalitat contra les desigualtats i discriminacions socials.

 

EIXOS TEMÀTICS DE LES COMUNICACIONS:

EIX 1: La interseccionalitat en la igualtat.

EIX 2: L’aplicació de la perspectiva interseccional en les polítiques públiques.

EIX 3: Estudis sociojurídics amb perspectiva interseccional.