Crida a comunicacions

EIXOS temàtics on s’emmarcaran les comunicacions:

EIX 1: La interseccionalitat en la igualtat.

EIX 2: L’aplicació de la perspectiva interseccional en les polítiques públiques.

EIX 3: Estudis sociojurídics amb perspectiva interseccional.

Hi ha dues modalitats de presentació:

Cliqueu sobre el nom de cadascuna d’elles per a conéixer més detalls.

Ací podeu informar-vos sobre les normes de la presentació.