Normes de presentació

Les normes de presentació següents són comunes per a les dues modalitats anteriors (comunicacions i hub-pòsters):

 • Cada persona pot ser autora o coautora d’un límit de dues propostes per tal de promoure la participació del major nombre de persones possibles. 
 • Totes les propostes s’enviaran al correu nexe@fundacionexe.org amb assumpte COMUNICACIÓ_FEMLAB21_NOM AUTOR/A.
 • El congrés és de caràcter multilingüe amb acceptació de comunicacions en valencià, castellà, i les altres llengües oficials a les distintes comunitats autònomes, així com en anglès. No obstant, les llengües del congrés seran el castellà i el valencià. 
 • L’organització del Workshop comunicarà mitjançant correu electrònic l’acceptació de la comunicació o del pòster l’1 d’agost de 2021. El termini per a l’enviament de comunicacions s’ha ampliat al 13 de setembre de 2021.
 • L’organització certificarà la presentació de les comunicacions i pòsters sempre que siguen acceptades i presentades oralment durant el congrés.
 • Els criteris d’acceptació d’una proposta són:
  • Acomplir les normes de format
  • Ser una proposta ajustada a la temàtica del congrés (feminisme i sobiranies).
  • Originalitat i incidència social de la proposta.
 • Els eixos temàtics on s’emmarcaran les comunicacions són:
  • EIX 1: La interseccionalitat en la igualtat.
  • EIX 2: L’aplicació de la perspectiva interseccional en les polítiques públiques.
  • EIX 3: Estudis sociojurídics amb perspectiva interseccional.