Cap a una nova indústria valenciana

2/10/2018

Economia valenciana

Un dels cinc eixos de l’acord entre Compromís i el PSOE per a un govern a la Generalitat Valenciana passa per un canvi del model productiu. Creiem que és necessari obrir un procés de reflexió amb diversos acadèmics i actors del panorama industrial valencià, a manera de workshop, jornades o grups de treballs per a la transformació i la renovació del teixit industrial valencià.

Els autors d’aquest article no solament estem d’acord amb la diagnosi del problema sinó que volem obrir un debat i aportar el nostre punt de vista sobre com canviar aquest model a través d’una nova política industrial que passaria pels següents punts:

1. Crear una Agència Valenciana de la Innovació que hauria de:

— Fomentar la cultura d’innovació a l’empresa: inserint titulats en pràctiques en tasques d’innovació, elaborant formació d’innovació a mesura per a cada sector, etc.

— Facilitar la cooperació per a la innovació entre empreses.

— Promoure els ecosistemes d’innovació o clústers industrials.

— Connectar el territori valencià en les cadenes de valor global, buscant empreses i territoris per tot arreu del món per a fer sinergies i dur tecnologies noves.

— Donar suport a les start-ups existents facilitant-les tràmits i formació.

— Crear un sistema d’intel·ligència competitiva i productiva basat en el mapa de la indústria valenciana, posant a l’abast d’aquestes empreses una anàlisi d’oportunitats del mercat per a desenvolupar noves activitats i nous productes.

2. Internacionalitzar i dotar d’excel·lència les universitats, atraient professorat de talent internacional, connectant les universitats valencianes amb els EUA, Europa i Àsia.

3. Potenciar la tercera missió de les universitats, incloent-hi la transferència de coneixement i el foment de l’esperit emprenedor en la missió de les universitats, a través d’un paper més actiu de les oficines de transferència tecnològica, fomentant la cultura emprenedora i d’esforç, i la creació de start-ups entre universitaris.

4. Afavorir la formació en anglés de la població per a fer de la Comunitat Valenciana una regió global i integrada, estenent els programes plurilingües a totes les escoles, fent de l’ensenyament en anglés vehicular en el sistema universitari, exigint el nivell C1 als professors i mestres de nova incorporació i capacitar la resta.

5. Creació d’un fons d’inversió conjuntament amb un fons de reconegut prestigi (tipus Sequoia capital) que invertiria en start-ups a canvi d’un percentatge de les accions i del fet que tingueren una base d’operacions a la Comunitat Valenciana.

6. Crear un programa de préstecs a través de l’Institut Valencià de Finances per al desenvolupament i la comercialització de productes i activitats nous per al mercat en sectors de mitjana i alta tecnologia.

7. Diversificació de les indústries tradicionals existents segons el model de la Unió Europea: smart specialization.

8. Fomentar l’establiment de campus d’universitats estrangeres a València, fonamentalment dels EUA.

9. Continuar potenciant la Formació Professional dual, la creació de més centres integral d’FP, la impartició d’assignatures en anglés a l’FP.

10. Creació d’una associació europea d’incubadores i acceleradores de start-ups amb seu a València.

11. Creació d’una associació europea de business angels i fons d’inversió en start-ups amb seu a València.

12. Organització d’unes jornades europees sobre inversió en start-ups amb seu a València i freqüència anual.

José Luis Hervàs Oliver, catedràtic acreditat ANECA, Universitat Politècnica de València
Carles Boronat Moll, doctor enginyer industrial, professor FP i investigador 

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu