Jornada a l’IVIE: Propostes per a un canvi en el sistema de finançament autonòmic

2/10/2018

Finançament autonòmic

El passat 27 de setembre va tenir lloc, a la seu de l’IVIE, la jornada Propostes per a un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes. El 9 d’Octubre el govern valencià va posar de manifest la necessitat d’un canvi en el sistema de finançament de les comunitats autònomes. En l’acte, que va tenir lloc al Palau de la Generalitat, el president Ximo Puig va ressaltar com a tema prioritari el canvi en el sistema de finançament, i va plantejar la «via valenciana» per a solucionar el problema. Aquesta proposta compta amb un suport important en la societat valenciana.

A poc a poc l’infrafinançament de la Comunitat València és un tema que està sent abordat per la societat civil valenciana i són moltes les institucions que s’han pronunciat al respecte. Va ser l’Associació Valenciana d’Empresaris i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques els que van estudiar el tema, amb professionals qualificats en finançament autonòmic. Aquestes institucions van posar de manifest les conseqüències que té l’infrafinançament sobre el nivell de serveis que reben els ciutadans i les polítiques de desenvolupament regional, així com la situació financera de la Generalitat Valenciana.

En la jornada de l’IVIE del passat 27 de setembre es va posar de manifest la complexitat de l’actual sistema de finançament autonòmic, la pobra utilitat del fons de liquiditat autonòmic (FLA) i, sobretot, l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana en comparació amb la resta de comunitats. També es van debatre altres temes, com el llarg període que porta vigent el sistema de finançament (més de trenta anys) i les dificultats per al seu canvi. Si bé els problemes del sistema no han sorgit ara; és cert que les deficiències s’han intensificat en els últims anys, per aquest motiu potser ha arribat el moment de la seua modificació.

Entre els plantejaments per a simplificar i reduir el sistema de desigualtat cal destacar la d’Ángel de la Fuente. La seua proposta va posar l’accent en la creació d’una agència tributària estatal en què estarien representades totes les comunitats autònomes.

Antoni Zabalza va indicar cinc aspectes per al canvi: 1) Igualtat fiscal per a aconseguir que els ingressos normatius siguen els mateixos que els recursos que acaben tenint les comunitats autònomes. 2) Compensació transitòria d’adaptació. 3) Eliminar la participació de l’IVA com a ingrés recaptat per les comunitats autònomes. 4) Harmonitzar l’impost sobre successions i donacions i el del patrimoni, per a evitar la competència fiscal. 5) Incrementar la capacitat normativa de les comunitats autònomes, incentivant la seua responsabilitat fiscal.

Francisco Pérez es va centrar en els problemes d’estabilitat pressupostària i la crisi de l’estat del benestar i l’estat de les autonomies. Va incidir en la necessitat d’incentivar l’estabilitat pressupostària i la responsabilitat fiscal, assignant els principals impostos per a cobrir les necessitats dels serveis públics fonamentals: educació, sanitat i serveis públics.

En conclusió, la renda per càpita de la Comunitat Valenciana és un 12% inferior a la mitjana i aporta 1.400 milions d’euros més del que rep. Per a aconseguir un model de finançament autonòmic més equitatiu que l’actual cal que s’implique la societat valenciana, tal com va proposar el president de la Generalitat mitjançant el lema «tots a una veu». Només d’aquesta manera es podran solucionar els problemes financers i econòmics que està travessant la nostra comunitat.

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu