ÉS EL MOMENT QUE LES EMPRESES ES POSEN AL SERVEI DE LA SOCIETAT

1/3/2021

Economia social

B Corp Spain

Model empresarial

Economia sostenible

Lab d'Economia

Economia

Economia valenciana

Fundació Nexe

Per Pablo Sánchez

 

La crisi derivada de la Covid-19 ha evidenciat les carències i la fragilitat del nostre model socioeconòmic. De fet, Nacions Unides ja ha reconegut l’efecte devastador que està tenint la pandèmia en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i en el compliment de l’Agenda 2030. Els assoliments dels últims anys en matèria de salut, educació, erradicació de la pobresa o igualtat de gènere s’han vist soscavats per les conseqüències de l’actual crisi social, sanitària i econòmica.

 

Aquesta situació requerirà polítiques públiques decidides a afavorir la població més vulnerable i accelerar la transició vers un model energètic net que mitigue els efectes del canvi climàtic. Una bona mostra és el Pacte Verd Europeu (EU New Green Deal), que definirà la política europea dels pròxims cinc anys amb l’objectiu d’aconseguir la neutralitat climàtica del continent en 2050.

 

Més enllà de les polítiques públiques, però, és imprescindible que el sector empresarial també actue i esdevinga un actor fonamental del procés de recuperació i construcció d’un model econòmic inclusiu, equitatiu i regeneratiu. Amb aquesta fi, cal deixar de concebre l’empresa com un negoci que únicament persegueix el benefici econòmic. Ans al contrari, l’empresa del segle XXI deu utilitzar la seua capacitat d’innovació, lideratge i capacitat organitzativa per generar beneficis d’interés públic que repercutisquen positivament en la societat i el planeta. Des d’aquesta perspectiva, l’empresa és una comunitat de persones que s’articula al voltant d’un propòsit social capaç de produir valor per al conjunt dels ciutadans: està, doncs, al servei de la societat.

 

En aquesta línia, el moviment B Corp fa més d’una dècada que es troba impulsant aquest canvi de paradigma de la cultura empresarial. Amb més de tres mil sis-centes empreses en més de setanta països d’arreu del món, les B Corp són un model empresarial que compleix amb els més alts estàndards de protecció mediambiental, transparència, responsabilitat i compromís social, tot des de la convicció què cal equilibrar benefici i propòsit. Aquesta visió redefineix allò que entenem per èxit, associat tradicionalment a un resultat merament econòmic i de retorn de la inversió. Altrament, l’èxit real ha de generar valor, també, per a les persones, les comunitats i el planeta.

 

El model B Corp se sosté sobre diversos requisits que asseguren que aquests valors i principis es posen en pràctica en el funcionament quotidià de l’empresa: el primer és l’adopció d’un sistema de mesura de l’impacte reconegut; el segon és la integració de polítiques, sistemes i un esquema d’incentius que alineen l’acció i el model empresarial amb el propòsit de la companyia; i el tercer és l’ampliació de la responsabilitat fiduciària dels directius i consellers de l’entitat per incorporar-hi els interessos de treballadors, proveïdors, comunitats i medi ambient, a més dels accionistes.

 

Actualment estem treballant per aconseguir el reconeixement legal d’aquesta forma de treballar i, llavors, fer de les empreses un autèntic aliat en el compliment dels objectius de l’Agenda 2030, perquè si una cosa ens ha ensenyat aquesta crisi és que únicament amb aliances i acció col·lectiva seran possibles respostes eficaces.

 

La bona notícia és que, en Espanya, el moviment B Corp ja compta amb gairebé un centenar d’empreses que han assumit aquests principis, entre d’altres, CAPSA Foods, Institución Educativa SEK, Chiesi, Biogran, ECOALF o Danone. En la trobada del B Good Day, cita anual de la comunitat B Corp espanyola, aquestes organitzacions exposaren els seus compromisos socials i ambientals vinculats a la transformació de l’educació, la millora de la salut, la construcció de mercats justos i equitatius i la generació d’innovacions ambientals per reduir l’impacte negatiu de determinades activitats. De fet, no només s’esmentaren compromisos individuals, sinó també objectius col·lectius, com ara aconseguir la neutralitat de carboni en l’any 2030 – vint anys abans del límit situat per l’Acord de París –, signat per més de huit-centes empreses B Corps d’arreu del món.

 

Així, doncs, estem davant d’una oportunitat única per reformular el capitalisme i avançar cap a un model que elimine les desigualtats i faça front a la crisi climàtica. Per fer-ho és necessari redissenyar el paper de l’empresa, no solament creant-ne de millors, sinó sobretot promovent un nou referent empresarial els objectius fundacionals del qual es vinculen irremissiblement amb la consecució d’una prosperitat compartida per tothom i, també, pel planeta. El camí ja està encetat, i són moltes les persones que estan protagonitzant i instigant aquest canvi.

 

Pablo Sánchez és cofundador i director executiu de B Lab Spain

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la UB i doctor en Administració d’empreses per la UPC

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu