UNA MIRADA AL RURAL VALENCIÀ

13/1/2022

Ruralitats

Rural valencià

Despoblament

Àgora 9

Sostenibilitat

El passat dijous 17 de juny, la Fundació Nexe va presentar una publicació sobre el rural valencià que es posiciona com a punt de partida del nou Lab, el Green Lab.

 

L’Àgora 9, Noves ruralitats, empoderament i capital social,  es tracta d’una publicació que fa una proposta basada en el manteniment de les comunitats rurals valencianes, i ho fa treballant aspectes com la qualitat de vida, les necessitades de legislació adaptada, la diversificació econòmica, la generació de capital social i, en paral·lel, l’articulació d’un nou relat positiu que genere les complicitats necessàries.

A la taula de presentació es va comptar amb la presència de l’autor, Xavier Delgado i Franco; l’alcaldessa de Montesa, Analía Juan Guillén, i la directora acadèmica de la Fundació Nexe, Vicenta Tasa i Fuster. A la Sala Estufa Freda del Jardí Botànic de la Universitat de València poguérem escoltar les reflexions, anàlisi i propostes entorn del rural valencià.

 

Es va iniciar amb les paraules de la directora acadèmica de la Fundació Nexe. Vicenta Tasa va exposar breument els objectius i activitats de l’entitat; a més, a través de la seua intervenció com a moderadora i presentadora es va poder conéixer un poc més sobre aquesta nova publicació “cal canviar el relat sobre el món rural, al mateix temps que hem d’articular un sistema de valors” va afirmar Tasa.

 

A més d’explicar l’activitat i objectius de l’entitat, va introduir la taula presentant les dues persones que l’acompanyaven. Un cop presentats els ponents, Tasa va cedir la paraula a Analía Juan Guillén qui va exposar que l’Àgora 9 i, en general des del rural valencià “el que es fa és posar damunt de la taula les dificultats i l’abandó al qual ha estat sotmesa la ruralitat i açò es fa des de la dinamització i la potencialitat de tot allò que podem crear”. Analía Juan parla des de l’experiència del rural valencià per la seua condició d’alcaldessa d’un poble rural pertanyent a la comarca de la Costera i que compta amb poc més de mil habitants.

 

Analía Juan, amb la seua intervenció, va permetre al públic apropar-se a la realitat del món rural valencià, comprendre millor la seua idiosincràsia i detectar les carències, especialment en el fet relatiu a l’accés als serveis fonamentals i bàsics que, en molts casos, no arriben a abastir les necessitats: “no podem vincular els serveis a la població” va afirmar l’alcaldessa de Montesa.

Posteriorment, va prendre la paraula l’autor, Xavier Delgado. Delgado va explicar, amb una intervenció molt completa i detallada, que la raó de ser d’aquesta publicació és que “tots els ciutadans tenen dret a gaudir d’un nivell de serveis dignes i d’unes polítiques adequades a les seues necessitats”. La publicació, a més, ens ajuda a comprendre que el rural valencià no pot ser pretés ni entés com un cànon, comparat i generalitzat dins del rural valencià d’altres territoris de l’Estat espanyol: “les realitats rurals varien (…) i patim la dificultat afegida d’haver d’emprar legislacions, eines i mesures poc adaptades a les nostres realitats” va exposar Xavier Delgado. A més, ens va explicar amb un poc més de detall l’economia rural i va reprendre la reflexió d’Analía Juan sobre els serveis i la manca d’aquests: “tots els ciutadans tenen dret a gaudir d’un nivell adequat de serveis”.

 

L’autor va acompanyar la seua exposició d’una presentació que ens va permetre seguir amb detall l’anàlisi de tots els aspectes que es relacionen amb el dia a dia del rural valencià i que suposen un greuge; i un greuge comparatiu si ho posem blanc sobre negre amb la realitat de les zones urbanes.

 

 

La publicació es troba disponible per a la descàrrega clicant ací.

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu