Poder i llengua estudia la política lingüística valenciana en l’àmbit de l’educació, amb especial atenció al programa de plurilingüisme del 2012. Els autors consideren que aquesta iniciativa obeïa a una voluntat conscient de minoritzar el valencià davant del castellà amb l’excusa de l’anglés. Enfront d’això, i des de l’òptica combinada de la ciència política i el dret, es reivindica el pluralisme i la diversitat inherents a la condició humana, i es defensa el dret dels valencianoparlants a usar la llengua pròpia en tots els àmbits i l’obligació dels poders públics de garantir aquest dret.

Vicenta Tasa Fuster és doctora en Dret Constitucional i professora de la Universitat de València; investiga en projectes de canvi social i innovació, drets lingüístics, polítiques públiques i estudis de gènere.

Anselm Bodoque és doctor en Ciència Política, professor de la Universitat de València i investigador de l’Institut de Desenvolupament Local; fa recerca en polítiques públiques, elits i comportament electoral.

Títol: Poder i llengua

Fundació Nexe, novembre 2016 152 pàg.

Demos, 10

978-84-943249-8-7

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu