Comité Científic

  • Alícia Villar Aguilés, professora de Sociologia de la Universitat de València. 
  • Andrea Luquin Calvo, professora del Màster d’Estudis de Gènere i Polítiques d’Igualtat de la Universitat de València. 
  • Ana María González Ramos, sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en gènere i TIC.
  • Ana Marrades Puig, professora de Dret Constitucional de la Universitat de València.
  • Carmen Castro García, doctora en Economia i investigadora especialitzada en Polítiques Europees de Gènere.
  • Mónica Gil Junquero, sociòloga i doctora en Estudis de Gènere, professora de la Universitat de València. 
  • Ruth Mestre i Mestre, professora titular del departament de Filosofia del Dret de la Universitat de València, membre de l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València i de la European Network of Legal Experts in the field of Gender Equality.
  • Vicenta Tasa Fuster, professora de Dret Constitucional de la Universitat de València