Normes de presentació

Les normes de presentació següents són comunes per a les dues modalitats anteriors (comunicacions i hub-pòsters):

 • Cada persona pot ser autora o coautora d’un límit de dues propostes per tal de promoure la participació del major nombre de persones possibles. 
 • Totes les propostes s’enviaran al correu nexe@fundacionexe.org amb assumpte COMUNICACIÓ_FEMLAB19_NOM AUTOR/A.
 • El congrés és de caràcter multilingüe amb acceptació de comunicacions en valencià, castellà, i les altres llengües oficials a les distintes comunitats autònomes, així com en anglès. No obstant, les llengües del congrés seran el castellà i el valencià. 
 • L’organització del Workshop comunicarà mitjançant correu electrònic l’acceptació de la comunicació o del pòster el 5 de juliol.
 • L’organització certificarà la presentació de les comunicacions i pòsters sempre que siguen acceptades i presentades oralment durant el congrés.
 • Els criteris d’acceptació d’una proposta són:
  • Acomplir les normes de format
  • Ser una proposta ajustada a la temàtica del congrés (feminisme i sobiranies).
  • Originalitat i incidència social de la proposta.