UNA VISIÓ POLIÈDRICA SOBRE EL DESPOBLAMENT AL PAÍS VALENCIÀ

12/9/2022

sobirania

Demos 15

Despoblament

ruralitat

Publicacions

Presentació publicacions

Economia valenciana

Per Luisa Alamà Sabater

 

El despoblament és un fenomen que preocupa i ocupa la Unió Europea i que s’estén des de les regions del nord d’Europa properes als pols fins a altres àrees interiors importants de països com Espanya, Alemanya, Grècia, Portugal o Itàlia. Això és un procés de continu envelliment de la població a l’EU-27, amb un nombre creixent de persones de més de 80 anys. Davant d’aquesta situació la Unió Europea, els països i les regions han reaccionat i el despoblament ha passat a ocupar un lloc rellevant a les agendes de les diferents administracions públiques.

 

Així, tant a Espanya com a la Comunitat Valenciana, sorgeix la necessitat d’afrontar aquesta nova situació de repte demogràfic des de l’anàlisi i el rigor que pot aportar la universitat. Els processos migratoris interns, sobretot els esdevinguts al segle XX, i la sortida de població des de l’interior de la península cap a la costa i els pols de desenvolupament de les grans ciutats ha deixat un desert demogràfic a què ara ens enfrontem. La Comunitat Valenciana, malgrat la grandària i la concentració de població a la franja litoral, s’enfronta al doble problema de la despoblació i l’envelliment, especialment a les comarques d’interior. Ara bé, es tracta d’un problema territorial, i com a tal ha d’incloure altres aspectes com són un conjunt d’aspectes socials que van des dels serveis públics, la cultura, la gestió dels recursos naturals i el medi ambient i la disponibilitat d’infraestructures i serveis a l’àmbit rural que permeten una qualitat de vida homogènia per a tots els habitants de la Comunitat, visquen on visquen.

 

La Càtedra AVANT, resultat de la col·laboració entre les universitats públiques valencianes i la Generalitat Valenciana, sorgeix amb l’únic objectiu de crear sinergies que permeten avanços en la recerca que possibiliten el disseny i la implementació de mesures contra el despoblament per a garantir el benestar de les ciutadanes i ciutadans.

 

El Demos 15, El despoblament al territori valencià: una visió polièdrica, que presenta la Fundació Nexe el pròxim dia 15 de setembre, és resultat d’una col·laboració entre les cinc universitats públiques valencianes que conformen la càtedra AVANT y reflecteix el compromís de les universitats davant de la despoblació. Les autores i autors, han aportat, en cadascú dels capítols, una anàlisi del territori des d’una perspectiva diferent i han fet palesa la necessitat i la importància d’abordar la problemàtica general dels territoris despoblats a partir d’una visió multidisciplinària. En conjunt, els sis capítols ofereixen una realitat integral i completa dels municipis que conformen el paisatge rural de la Comunitat Valenciana.

 

Aquest document sorgeix a partir de la proposta de la Fundació Nexe de donar a conéixer a la ciutadania l’experiència que ha suposat la redacció del primer Pla Estratègic contra la Despoblament i generar un debat al voltant de qüestions en què sembla que pot haver-hi un cert consens, sobretot a causa del desconeixement d’algunes de les implicacions del fet de «deixar que alguns pobles es queden darrere».

 

Els sis capítols que formen aquest Demos s’estructuren amb un mateix objectiu: continuar donant visibilitat a la situació de despoblament i a l’abandonament que pateixen gran part de les comarques valencianes. Els temes triats pels autors i autores han obeït a l’interés per plantejar la despoblació des dels seus camps d’investigació, encara que sense oblidar la necessitat d’adaptar-se a la realitat territorial plasmada en el Pla Estratègic.

 

El segon capítol, denominat «Aspectes econòmics de la despoblació: dinamisme econòmic i ocupació», ha sigut elaborat per Luisa Alamá i Vicente Budí, que ocupen la direcció de la Càtedra AVANT-UJI i l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de l’UJI (IIDL), tots dos pertanyen al Departament d’Economia de la Universitat Jaume I (UJI). Per tant, aquest capítol ha sigut plantejat des de la visió econòmica del territori, en la qual l’anàlisi dels sectors econòmics, l’ocupació i els fluxos de població és fonamental per a modificar determinades dinàmiques poblacionals. A més a més, en aquest capítol s’ha actualitzat el grau de despoblació de cadascun dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana.

 

El tercer capítol, «El sistema agroalimentari davant del repte demogràfic» és a càrrec de José María García Álvarez-Coque i Chelo Calafat, que ocupen la direcció de la Càtedra AVANT-UPV, tots dos membres del Departament d’Economia i Ciències Socials de la Universitat Politècnica de València (UPV). Aquest segon capítol centra en el sistema agroalimentari i la seua adaptació a les zones rurals en risc de despoblació. Segons es plasma en el document, la identificació dels reptes a què s’enfronta el sistema agroalimentari en els territoris de l’interior i la seua visió holística ha de permetre revitalitzar el medi rural com a espai d’oportunitats i de serveis alimentaris per al conjunt de la societat.

 

«Despoblació, abandonament d’activitats agropecuàries tradicionals i medi ambient» és el títol del quart capítol, que ha sigut elaborat per professorat de la Universitat de València (UV): Emilio Barba, del Departament de Microbiologia i Ecologia i l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva; Jorge Hermosilla, del Departament de Geografia (tots dos codirectors de la Càtedra AVANT-UV), i Elena Álvarez, de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. En aquest capítol s’analitza la situació de les activitats agropecuàries i com l’abandonament d’aquestes activitats tradicionals produeix una degradació dels ecosistemes, amb la consegüent reducció de la biodiversitat. La recuperació d’aquestes activitats exigeix actuacions que consideren la multifuncionalitat, és a dir, estratègies que tinguen en compte les característiques geogràfiques, culturals I socioeconòmiques de cada territori.

 

El capítol cinqué «Pla estratègic valencià antidespoblament, reflexions entorn de la despoblació. Una visió crítica», ha sigut desenvolupat per professorat de la Universitat de València (UV): Jorge Hermosilla, Ghaleb Fansa (Departament de Geografia i membre del grup Estepa) i Emilio Barba. Encara que el Pla estratègic antidespoblament siga un document de caràcter transversal, en aquest capítol es reflexiona al voltant de les línies generals sobre les quals s’ha inspirat, fet que ha permés reflectir-hi la realitat del territori valencià afectat per la despoblació.

 

En el capítol sisè, denominat «La comunicació i les marques de garantia territorials com a eines per al creixement sostenible en l’entorn rural», Margarita Brugarolas i Laura Martínez-Carrasco, codirectores de la Càtedra AVANT-UMH i professores del Departament d’Economia Agró ambiental, Enginyeria Cartogràfica I Expressió Gràfica de la Universitat Miguel Hernández (UMH), han analitzat el paper que les marques territorials, com a estratègia de màrqueting, exerceixen en les àrees rurals i amb problemes de despoblament. La seua contribució al desenvolupament local i el valor de la marca territorial es fa palesa a partir de la seua relació amb la capacitat d’atraure activitat econòmica a aquests territoris.

 

Els professors de la Universitat d’Alacant Antonio Martínez, director de la Càtedra AVANT-UA, i Xavier Amat, del Departament de Geografia Humana, són els autors del capítol setè «Estratègia social i cultural per la recuperació demogràfica». Aquesta última aportació aborda l’estudi dels territoris rurals i amb problemes de despoblació des d’un punt de vista cultural i social. El títol del primer apartat, «La percepció i imaginari de món rural. D’espais en crisi a llocs d’identitat i oportunitat», posa de manifest l’originalitat d’aquest capítol i la capacitat d’anàlisi del territori des d’una mirada transversal de la cultura. Tal com s’assenyala en les conclusions, l’apropament a l’imaginari cultural del medi rural des de la interpretació dels seus recursos culturals pot ajudar a millorar les polítiques públiques dirigides a modificar les dinàmiques poblacionals de determinats territoris.

 

Finalment, cal donar les gracies a la Fundació Nexe i al Lab d’Economia Valenciana per donar-nos l’oportunitat de reunir totes aquestes reflexions sobre els territoris rurals valencians i, en definitiva, sobre el territori valencià. Ací podeu consultar tots els detalls de la presentació del Demos 15

 

 

Luisa Alamà Sabater, és codirectora de la Càtedra AVANT-UJI i l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de l’UJI (IIDL). Pertany al Departament d’Economia de la Universitat Jaume I (UJI) i, junt amb Vicente Budí és la coordinadora d’aquesta publicació

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu