Altres

‘Multilingüisme i diversitat lingüística: política lingüística en la Unió Europea’ de Vicenta Tasa Fuster, #Altres 1


Quan ens preguntem per a què serveixen les llengües, la resposta immediata sol ser que les llengües serveixen per a comunicar-nos. Podríem dir que aquesta és la finalitat essencial: permetre la comunicació entre les persones. Ara bé, si la finalitat de les llengües és facilitar la comunicació, com s’explica que n’hi haja tantes al món. Els estudis han demostrat que les llengües no són únicament mitjans per a transmetre una informació determinada. Es tracta d’una col·lectivitat que comparteix una història, una cultura, una determinada manera de ser i de comportar-se i, generalment, uns objectius, i ho fa utilitzant una llengua concreta. En efecte, les llengües tenen aquests dos vessants, el comunicatiu i l’identificador, i són inseparables. La llengua ens permet la comunicació efectiva amb els altres i, al mateix temps, ens possibilita identificar-nos amb una determinada comunitat.

La publicació electrònica Multilingüisme i diversitat lingüística: política lingüística en la Unió Europea és una obra col·lectiva que naix a partir de les reflexions del I Workshop d’Identitat i Cultura organitzat per la Fundació Nexe i el Centre Maurits Coppieters, que es va celebrar l’any 2016 a la Universitat de València, qui n’és també l’editora de la publicació. La voluntat del llibre, coordinat i editat per la professora Vicenta Tasa, és contribuir al coneixement de la realitat lingüística del continent i de les polítiques lingüístiques que es desenvolupen arreu d’Europa, tant als estats que la conformen com a les institucions europees, i aportar els arguments necessaris per a debatre sobre la manera com es gestiona o s hauria de gestionar aquest multilingüisme. Es tracten conceptes clau en contextos multilingües, com ara l’estatus oficial de les llengües, els drets lingüístics o la seguretat lingüística. S’aprofundeix en la manera com Europa i, especialment, la Unió Europea han gestionat, tant des del punt de vista jurídic com sociolingüístic, el plurilingüisme, en particular en el cas de les llengües menys utilitzades o minoritzades.

Títol: Multilingüisme i diversitat lingüística: política lingüística en la Unió Europea

Fundació Nexe, novembre 2018

Altres, 1

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu