El Lab de feminisme

El Lab de feminisme està conformat per un grup de dones de diferents edats i disciplines.  Té com a objectiu analitzar la interseccionalitat entre el feminisme i el valencianisme; és a dir, descriure com l’un i l’altre s’ameren de diversitat, sostenibilitat o globalització, i aprofundir en les teories que els sostenen.

https://fundacionexe.org/labs/feminisme/